Privacybeleid en juridische mededelingen

Juridische mededelingen en gegevensbescherming

Door de pagina’s van de website van Ô Balcons des Volcans te bezoeken, erkent de internetgebruiker dat hij de aansprakelijkheidsbeperkingen en de gebruiksvoorwaarden van de site die door het internetnetwerk wordt aangeboden, heeft gelezen en aanvaard. Ô Balcons des Volcans kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor problemen bij het verbinden met internet of het bekijken van de pagina’s van de site. De internetgebruiker erkent in het bijzonder dat hij op de hoogte is van de verschillen in interpretatie van internetpagina’s door de verschillende navigatiesoftware op de markt.

Conceptie, productie, ontwerp, technisch beheer, locatiebeheer

VARANET

22 rue de la Resistance, 42580 L’Etrat.
anthony@varanet.fr
06 03 93 74 20
https://www.varanet.fr

Eigendom

Deze site is eigendom van Ô Balcons des Volcans
Publicatiedirecteur: Delphine NEVEUX – Ô Balcons des Volcans

O Balkons van de vulkanen
Telefoon: 07 44 89 09 97
E-mail: obalconsdesvolcans@gmail.com
Adres: Luitenant Laschamps, 3 Chem. de Combaiteau, 63122 Saint-Gènes-Champanelle

Gastheer: OVH – 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – Frankrijk

AVG – Computergebruik en vrijheden
BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS EN PRIVACYBELEID

Met zijn/haar uitdrukkelijke toestemming (verkregen en bewaard), op het formulier en de banner voor het gebruik van cookies, worden de door de internetgebruiker verzonden gegevens door Ô Balcons des Volcans bewaard in overeenstemming met de geldende aanbevelingen voor een periode van 5 jaar. Deze mogen uitsluitend worden gebruikt door Ô Balcons des Volcans, in het kader van promotionele of organisatorische acties; ze worden niet overgedragen of verhuurd aan derden.

De verzamelde informatie is onderworpen aan computerverwerking die bedoeld is om de privé-uitwisselingen tussen de internetgebruiker en medewerkers van Ô Balcons des Volcans te monitoren, en kan worden gebruikt voor informatieve en commerciële doeleinden.

Alleen medewerkers van Ô Balcons des Volcans hebben er toegang toe.

In overeenstemming met de wet “Informatique et Libertés” van 6 januari 1978 beschikt de internetgebruiker over een recht op toegang, rectificatie, wijziging of verwijdering, dat van toepassing is op de informatie die hem aangaat. Als hij dit recht wil uitoefenen en informatie over hem wil verkrijgen, kan hij contact opnemen met Ô Balcons des Volcans, e-mail: obalconsdesvolcans@gmail.com, adres: Lieudit Laschamps, 3 Chem. de Combaiteau, 63122 Saint-Gènes-Champanelle

 

GEGEVENSVERZAMELING

Contact- en brochureaanvraagformulieren

Door gegevens uit het contactformulier te verzamelen, kunnen onze teams reageren op het informatieverzoek van de internetgebruiker of een commerciële relatie aangaan.

De verzamelde gegevens zijn het e-mailadres, de voornaam of het bedrijf of de functie, de contactgegevens van de internetgebruiker en zijn verzoek.

Statistieken

De applicatie Google Analytics verzamelt anoniem siteverkeer per pagina. Er wordt gebruik gemaakt van cookies.

Aandelen op sociale netwerken

De deelfunctionaliteiten op sociale netwerken maken het gemakkelijk om een ​​verwijzing naar de inhoud van de pagina te bewerken die wordt gedeeld op de sociale netwerkaccounts van de internetgebruiker.

Koekjes
WAT IS EEN COOKIE?

De cookie is het equivalent van een klein tekstbestand dat op de terminal van de internetgebruiker wordt opgeslagen. Ze bestaan ​​al meer dan 20 jaar en stellen website-ontwikkelaars in staat gebruikersgegevens te bewaren om hun navigatie te vergemakkelijken en bepaalde functionaliteiten mogelijk te maken.

Waar zijn ze nuttig voor?

Cookies stellen ons in staat om verkeersstatistieken voor onze site op te stellen (bijvoorbeeld: aantal bezoeken, bekeken pagina’s, bekeken secties), om de bezoekersactiviteit te begrijpen en om de functionaliteit van de site en de ergonomie ervan te verbeteren om uw navigatie aangenamer te maken .

HOE KUN JE ZE DEACTIVEREN?

U kunt zich wereldwijd of van geval tot geval verzetten tegen de registratie van cookies door uw internetbrowser te configureren of door deze rechtstreeks bij externe uitgevers te deactiveren.

WAT GEBEURT ER ALS IK COOKIES BLOKKEER?

Om bepaalde diensten die op onze site worden aangeboden te kunnen gebruiken, moet uw webbrowser cookies accepteren. Als u besluit uw toestemming te weigeren of cookies te blokkeren, zullen bepaalde functies van de Site niet correct werken en heeft u geen toegang tot de gehele of een deel van onze Site.

WELKE COOKIES GEBRUIKEN WIJ?

Google Analytics: Deze cookies worden geïnstalleerd door Google Analytics en worden gebruikt om niet-persoonlijke informatie te verzamelen over het gebruik van onze site door bezoekers. Deze informatie wordt gebruikt om rapporten te genereren waarin het gebruik van onze site wordt uitgelegd, zodat we deze kunnen verbeteren. Deze cookies verzamelen anoniem informatie, inclusief het aantal bezoekers van onze site en de bezochte pagina’s. Google heeft de “Opt-out Browser Add-on” ontwikkeld, waarmee u de informatiestroom die naar Google Analytics wordt verzonden, kunt stoppen, zelfs als cookies in uw browser zijn geactiveerd. Voor meer informatie kunt u terecht op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Inhoud en informatie

De website Ô Balcons des Volcans biedt inhoud ter informatie. Deze informatie wordt verstrekt zoals ze is, ongeacht de herkomst ervan. Brive Tourisme kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele onnauwkeurigheden, fouten of weglatingen van informatie die op haar site wordt gepubliceerd. Prijzen worden uitsluitend ter informatie gegeven.

Op geen enkele wijze kan Ô Balcons des Volcans worden beschouwd als partner of tussenpersoon in enige mogelijke economische of andere relatie die direct of indirect tussen de gebruiker en een partner tot stand kan komen.

Ô Balcons des Volcans behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken en vrijblijvend, alle of een deel van zijn diensten of elementen die op zijn site verschijnen te verwijderen, verbeteren of corrigeren. Zij garandeert niet dat de diensten op haar site zonder onderbrekingen of fouten zullen worden verleend, of dat eventuele gebreken zullen worden verholpen. Het biedt ook geen garantie en wijst alle aansprakelijkheid af in geval van de aanwezigheid van virussen of andere elementen die schadelijk kunnen zijn voor de gebruiker.

De gebruiker die werd uitgenodigd om deze voorafgaande waarschuwing te lezen alvorens de site te raadplegen, wordt geacht volledig op de hoogte te zijn van deze waarschuwing en zich er zonder voorbehoud aan te houden.

Links beleid

Het creëren van links naar de site www.balconsdesvolcans.com is strikt onderworpen aan voorafgaande toestemming, behalve in het geval van indexering door een zoekmachine of directory.

Externe links vanaf de site www.balconsdesvolcans.com zijn onderworpen aan de toestemming van de betrokken uitgevers. Ô Balcons des Volcans kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en het goed functioneren van genoemde sites. Het staat de internetgebruiker vrij om deze links al dan niet te volgen.

De aanwezigheid van hyperlinks naar andere sites vormt geen garantie voor de kwaliteit van de inhoud en het goed functioneren van genoemde sites. Ô Balcons des Volcans kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van deze sites. De gebruiker moet deze informatie gebruiken met de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen.

Ô Balcons des Volcans heeft een standaardovereenkomst opgesteld voor de wederkerigheid van internetlinks, waarin de toegestane partnerschappen en de technische voorwaarden die ter zake van toepassing zijn, zijn vastgelegd. In het geval dat er een hypertextlink naar de site van Ô Balcons des Volcans wordt aangemaakt waarvoor geen voorafgaande toestemming is verleend, behoudt Brive Tourisme zich het recht voor om, indien zij de inhoud niet goedkeurt, op elk moment de verwijdering van de hyperlink die naar zijn site verwijst.

Ô Balcons des Volcans kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het bestaan ​​van een link naar haar site vanaf een site van een derde partij.

Ô Balcons des Volcans oefent geen controle uit over de inhoud van externe links of contacten waarnaar zij verwijzen.

auteursrechten

De inhoud bestaat uit teksten, illustraties en downloadbare documenten gegroepeerd op thema en vormt zo de website Ô Balcons des Volcans. De gedeeltelijke of volledige reproductie van de inhoud, infographics, teksten en illustraties, met het oog op enige publicatie, is ten strengste verboden zonder de schriftelijke toestemming van Ô Balcons des Volcans.

De reproductie, het gebruik en de exploitatie van foto’s, afbeeldingen, kaarten, teksten, database-extracties, grafische ontwerpelementen en in het algemeen alle publicatie-elementen van de site zijn verboden zonder voorafgaande kennisgeving van de auteurs ervan. Het niet naleven van dit verbod vormt een overtreding die kan leiden tot burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de overtreder.

De Gebruiker erkent daarom dat de inhoud van deze site en de elementen waaruit deze bestaat, beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en dat elke kopie, reproductie, distributie, verkoop of exploitatie, ongeacht het proces, ten strengste verboden is.

Alleen gebruik voor uitsluitend privédoeleinden en voor niet-commerciële doeleinden blijft toegestaan. Voor zover mogelijk garandeert Ô Balcons des Volcans vóór verspreiding de oprechtheid en correcte conformiteit van de berichten en elementen die op haar website verschijnen. Zij heeft in dit opzicht slechts een eenvoudige middelenverbintenis en kan in geen geval de juistheid of betrouwbaarheid van de informatie en de inhoud van haar site garanderen.

De inhoud van deze site is auteursrechtelijk beschermd overeenkomstig artikel L122-4 van de wet op intellectueel eigendom. De afbeeldingen en teksten op deze website zijn eigendom van de fotografen en auteurs. Ô Balcons des Volcans heeft de reproductie- en exploitatierechten verworven. Daarom is de reproductie van de afbeeldingen voor reclame- of commerciële doeleinden voor plaatsing in kranten, tijdschriften en andere algemene of gespecialiseerde publicaties en in elektronische media of andere audiovisuele media strikt verboden. verboden.

Annuleringsvoorwaarden

Om een ​​volledige terugbetaling te ontvangen, moeten reizigers binnen 48 uur na boeking annuleren en de annulering moet ten minste 14 dagen vóór de geplande aankomstdatum plaatsvinden.

Als een gast 14 dagen of langer vóór de geplande aankomstdatum, maar niet binnen 48 uur na boeking, annuleert, ontvangt u een betaling gelijk aan 50% van alle geboekte nachten.

Als een reiziger tussen 7 en 14 dagen vóór de geplande aankomstdatum, maar niet binnen 48 uur na boeking, annuleert,
u ontvangt een betaling gelijk aan 25% van alle geboekte nachten.

Annuleert de reiziger na deze periode, dat wil zeggen binnen 7 dagen voor aankomst, dan bent u het volledige aantal gereserveerde nachten verschuldigd zonder enige vorm van restitutie.

Ga met een gerust hart op pad door een reisannuleringsverzekering af te sluiten.
De annuleringsverzekering vergoedt het vooruitbetaalde bedrag en de eventuele niet-restitueerbare reiskosten die u heeft betaald, als u uw reis voor vertrek annuleert om een ​​onvoorziene reden.

Door deze Algemene Verkoopvoorwaarden te aanvaarden, erkent de Huurder dat hij alle vermelde voorwaarden heeft gelezen, begrepen en aanvaard.

 1.  Édition du site

  En vertu de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est précisé aux utilisateurs du site  internet https://balconsdesvolcans.com/ l’identité des différents intervenants dans le cadre de sa réalisation et de son suivi:

  Identification de l’entreprise : 
  Ô Balcons des Volcans
  Téléphone : 07 44 89 09 97
  Email: obalconsdesvolcans@gmail.com
  Adresse : Lieudit Laschamps, 3 Chem. de Combaiteau, 63122 Saint-Gènes-Champanelle

  Création du site internet : VARILLON Anthony société VARANET 
  SIREN : 94783286100027
  RCS de SAINT-ETIENNE : A 947 832 861
  Entreprise Individuelle
  Téléphone : 06 03 93 74 20
  Email: Anthony@varanet.fr
  Adresse postale : 22 rue de la resistance, 42580 L’Etrat

  Directeur de la publication : VARILLON Anthony – Contact : Anthony@varanet.fr.

  Hébergeur : OVH – 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – France

  Délégué à la protection des données : Delphine NEVEUX – obalconsdesvolcans@gmail.com

  2 – Propriété intellectuelle et contrefaçons.

  Ô Balcons des Volcans est propriétaire des droits de propriété intellectuelle et détient les droits d’usage sur tous les éléments accessibles sur le site internet, notamment les textes, images, graphismes, logos, vidéos, architecture, icônes et sons.

  Toute reproduction, représentation, modification, publication, adaptation de tout ou partie des éléments du site, quel que soit le moyen ou le procédé utilisé, est interdite, sauf autorisation écrite préalable de Ô Balcons des Volcans.

  Toute exploitation non autorisée du site ou de l’un quelconque des éléments qu’il contient sera considérée comme constitutive d’une contrefaçon et poursuivie conformément aux dispositions des articles L.335-2 et suivants du Code de Propriété Intellectuelle.

  3 – Limitations de responsabilité.

  Ô Balcons des Volcans ne pourra être tenu pour responsable des dommages directs et indirects
  causés au matériel de l’utilisateur, lors de l’accès au site https://balconsdesvolcans.com/.

  Ô Balcons des Volcans décline toute responsabilité quant à l’utilisation qui pourrait être
  faite des informations et contenus présents sur https://balconsdesvolcans.com/.

  Ô Balcons des Volcans s’engage à sécuriser au mieux le sitehttps://balconsdesvolcans.com/ ,
  cependant, sa responsabilité ne pourra être mise en cause si des données
  indésirables sont importées et installées sur son site à son insu.

  Des espaces interactifs (espace contact ou commentaires) sont à la disposition des utilisateurs. Ô Balcons des Volcans se réserve le droit de supprimer, sans mise en demeure préalable, tout contenu déposé dans cet espace qui contreviendrait à la législation applicable en France, en particulier aux dispositions relatives à la protection des données.

  Le cas échéant, Ô Balcons des Volcans se réserve également la possibilité de mettre en cause
  la responsabilité civile et/ou pénale de l’utilisateur, notamment en cas de
  message à caractère raciste, injurieux, diffamant, ou pornographique, quel que
  soit le support utilisé (texte, photographie …).

  4 – CNIL et gestion des données personnelles.

  Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, l’utilisateur du site https://balconsdesvolcans.com/  dispose d’un droit d’accès, de modification et de suppression des informations collectées. Pour exercer ce droit, envoyez un message à notre Délégué à la Protection des Données : Delphine NEVEUX : obalconsdesvolcans@gmail.com.

  5 – Liens hypertextes et cookies

  Le site https://balconsdesvolcans.com/ contient des liens hypertextes vers d’autres sites et dégage toute responsabilité à propos de ces liens externes ou des liens créés par d’autres sites vers https://balconsdesvolcans.com/.

  La navigation sur le site https://balconsdesvolcans.com/ est susceptible de provoquer l’installation de cookie(s) sur l’ordinateur de l’utilisateur.

  Un « cookie » est un fichier de petite taille qui enregistre des informations relatives à la navigation d’un utilisateur sur un site. Les données ainsi obtenues permettent d’obtenir des mesures de fréquentation, par exemple.

  Vous avez la possibilité d’accepter ou de refuser les cookies en modifiant les paramètres de votre navigateur. Aucun cookie ne sera déposé sans votre consentement.

  Les cookies sont enregistrés pour une durée maximale de 12 mois.

  Pour plus d’informations sur la façon dont nous faisons usage des cookies, lisez notre politique des cookies : https://balconsdesvolcans.com/privacy

  6 – Droit applicable et attribution de juridiction.

  Tout litige en relation avec l’utilisation du site https://balconsdesvolcans.com/ est soumis au droit français. En dehors des cas où la loi ne le permet pas, il est fait attribution exclusive de juridiction aux tribunaux compétents de Clermont-Ferrand.

  1. Introduction

  Notre site web, https://balconsdesvolcans.com/ (ci-après : « le site web ») utilise des cookies et autres technologies liées (par simplification, toutes ces technologies sont désignées par le terme « cookies »). Des cookies sont également placés par des tierces parties que nous avons engagées. Dans le document ci-dessous, nous vous informons de l’utilisation des cookies sur notre site web.

  1. Que sont les cookies ?

  Un cookie est un petit fichier simple envoyé avec les pages de ce site web et stocké par votre navigateur sur le disque dur de votre ordinateur ou d’un autre appareil. Les informations qui y sont stockées peuvent être renvoyées à nos serveurs ou aux serveurs des tierces parties concernées lors d’une visite ultérieure.

  1. Que sont les scripts ?

  Un script est un élément de code utilisé pour que notre site web fonctionne correctement et de manière interactive. Ce code est exécuté sur notre serveur ou sur votre appareil.

  1. Qu’est-ce qu’une balise invisible ?

  Une balise invisible (ou balise web) est un petit morceau de texte ou d’image invisible sur un site web, utilisé pour suivre le trafic sur un site web. Pour ce faire, diverses données vous concernant sont stockées à l’aide de balises invisibles.

  1. Cookies

  5.1 Cookies techniques ou fonctionnels

  Certains cookies assurent le fonctionnement correct de certaines parties du site web et la prise en compte de vos préférences en tant qu’utilisateur. En plaçant des cookies fonctionnels, nous vous facilitons la visite de notre site web. Ainsi, vous n’avez pas besoin de saisir à plusieurs reprises les mêmes informations lors de la visite de notre site web et, par exemple, les éléments restent dans votre panier jusqu’à votre paiement. Nous pouvons placer ces cookies sans votre consentement.

  5.2 Cookies statistiques

  Nous utilisons des cookies statistiques afin d’optimiser l’expérience des utilisateurs sur notre site web. Avec ces cookies statistiques, nous obtenons des observations sur l’utilisation de notre site web. Nous demandons votre permission pour placer des cookies statistiques.

  5.3 Cookies publicitaires

  Sur ce site web, nous utilisons des cookies publicitaires, ce qui nous permet de personnaliser les publicités pour vous ; et nous (ainsi que des tierces parties) obtiendrons des observations des résultats de la campagne. Cela se produit grâce à un profil que nous créons en fonction de votre navigation et de vos clics, sur et en dehors de https://balconsdesvolcans.com/. Avec ces cookies, vous êtes associé(e) à un ID unique en tant que visiteur du site web, afin que vous ne voyiez pas la même publicité plus d’une fois, par exemple.

  5.4 Cookies de marketing/suivi

  Les cookies de marketing/suivi sont des cookies ou toute autre forme de stockage local, utilisés pour créer des profils d’utilisateurs afin d’afficher de la publicité ou de suivre l’utilisateur sur ce site web ou sur plusieurs sites web dans des finalités marketing similaires.

  Parce que ces cookies sont marqués comme des cookies de suivi, nous vous demandons le droit de les placer.

  5.5 Réseaux sociaux

  Sur notre site web, nous avons inclus du contenu pour promouvoir les pages web (par exemple, « like », « pin ») ou partager (par exemple, « tweet ») sur les réseaux sociaux. Ce contenu est intégré grâce à un code dérivé de tierces parties et place des cookies. Ce contenu pourrait stocker et traiter certaines informations à des fins de publicité personnalisée.

  Veuillez lire la déclaration de confidentialité de ces réseaux sociaux (qui peut être modifiée régulièrement) afin de savoir ce qu’ils font de vos données (personnelles) traitées en utilisant ces cookies. Les données récupérées sont anonymisées autant que possible.

  1. Cookies placés

  Google Analytics
  Google Maps
  Newsletter

  1. Consentement

  Lorsque vous visitez notre site web pour la première fois, nous vous montrerons une fenêtre contextuelle avec une explication sur les cookies. Dès que vous cliquez sur « Enregistrer les préférences » vous nous autorisez à utiliser les catégories de cookies et d’extensions que vous avez sélectionnés dans la fenêtre contextuelle, comme décrit dans la présente politique de cookies. Vous pouvez désactiver l’utilisation des cookies via votre navigateur, mais veuillez noter que notre site web pourrait ne plus fonctionner correctement.

  1. Activer/désactiver et supprimer les cookies

  Vous pouvez utiliser votre navigateur internet pour supprimer automatiquement ou manuellement les cookies. Vous pouvez également spécifier que certains cookies ne peuvent pas être placés. Une autre option consiste à modifier les réglages de votre navigateur Internet afin que vous receviez un message à chaque fois qu’un cookie est placé. Pour plus d’informations sur ces options, reportez vous aux instructions de la section Aide de votre navigateur.

  Veuillez noter que notre site web peut ne pas marcher correctement si tous les cookies sont désactivés. Si vous supprimez les cookies dans votre navigateur, ils seront de nouveau placés après votre consentement lorsque vous revisiterez nos sites web.

  1. Vos droits concernant les données personnelles

  Vous avez les droits suivants concernant vos données personnelles :

  • Vous avez le droit de savoir pourquoi vos données personnelles sont nécessaires, ce qui leur arrivera et combien de temps elles seront conservées.
  • Droit d’accès : vous avez le droit d’accéder à vos données personnelles que nous connaissons.
  • Droit de rectification : vous avez le droit à tout moment de compléter, corriger, faire supprimer ou bloquer vos données personnelles.
  • Si vous nous donnez votre consentement pour le traitement de vos données, vous avez le droit de révoquer ce consentement et de faire supprimer vos données personnelles.
  • Droit de transférer vos données : vous avez le droit de demander toutes vos données personnelles au responsable du traitement et de les transférer dans leur intégralité à un autre responsable du traitement.
  • Droit d’opposition : vous pouvez vous opposer au traitement de vos données. Nous obtempérerons, à moins que certaines raisons ne justifient ce traitement.

  Pour exercer ces droits, veuillez nous contacter. Veuillez vous référer aux coordonnées au bas de cette politique de cookies. Si vous avez une plainte concernant la façon dont nous traitons vos données, nous aimerions en être informés, mais vous avez également le droit de déposer une plainte auprès de l’autorité de contrôle (l’autorité chargée de la protection des données, comme le CEPD).

  1. Coordonnées

  Pour des questions et/ou des commentaires sur notre politique de cookies et cette déclaration, veuillez nous contacter en utilisant les coordonnées suivantes :

  Ô Balcons des Volcans
  Téléphone : 07 44 89 09 97
  Email: obalconsdesvolcans@gmail.com
  Adresse : Lieudit Laschamps, 3 Chem. de Combaiteau, 63122 Saint-Gènes-Champanelle

Scroll naar boven